Veliko ljudi si želi najti dobrega zobozdravnika, vendar pa pogosto niti ne vemo kaj natančno iskati. Je to zasebni ali javni zobozdravnik?

Dober zobozdravnik ima nekatere karakteristike, ki jih lahko preverimo še preden se znajdemo v vlogi njegovega pacienta. Pri iskanju pogosto povprašamo ljudi okoli sebe in pobrskamo po internetu, reference in informacije, ki jih na ta način dobimo so seveda pomembne, ne pa tudi vedno zanesljive.

Nihče si verjetno ne želi površno opravljene storitve, ki bi negativno vplivala na zdravje naše ustne votline, ali bi jo bilo potrebno v kratkem ponoviti, prav tako pa je ne želimo znatno preplačati. Zaradi same narave takšnih storitev pa pogosto niti ne vemo, kako dobro je zobozdravnik opravil svoje delo, njegova kakovost se namreč pokaže šele po določenem času ali skozi daljše časovno obdobje.

Pri izbiranju primernega zobozdravnika je torej smiselno preveriti dejavnike, ki vplivajo na kakovost njegovih storitev, ki pa so največkrat znanje in usposobljenost, opremljenost zobne ambulante, uporaba različnih kakovostnih zobnih materialov, prakticiranje najnovejših diagnostičnih postopkov, celovitost ponujenih zobozdravstvenih storitev in podobno.

Na prvo mesto lahko gotovo postavimo strokovno znanje zobozdravnika, od katerega je v veliki meri odvisna njegova storitev. Zobozdravstvo je veda, ki se hitro razvija. Vsak dan se pojavljajo novi materiali, orodja, pripomočki in oprema. Zobozdravnik, ki ne sledi razvoju, ne pozna novosti ali jih ne zna uporabljati, ne more ponujati najbolj optimalnih storitev. Dodiplomska izobrazba je sicer osnova za opravljanje njegovega dela, ključno za njegovo znanje in strokovno usposobljenost pa je tudi podiplomsko izobraževanje.

Zobozdravnik

Vsem nam je jasno, da obrabljeno in nekvalitetno orodje, ne more prinesti dobrih rezultatov dela. Kakovost delovne opreme pa je zlasti v zobozdravstvu, ki velja za izredno natančen in precizen posel, izjemnega pomena. Ni namreč dovolj samo lep zobozdravstveni stol, ki na primer še vedno le za silo deluje. Sodoben zobozdravstveni stol lahko močno pripomore k dvigu kakovosti zobozdravnikovega dela, prav tako pa mu ga tudi olajša, zaradi česar lahko vso pozornost posveti izvedbi željene storitve. Poseben poudarek pa je tudi na bistveno višji varnosti pred prenosom okužb, ki bi se lahko preko stola prenašale z enega pacienta na drugega.

Veliko vlogo za kvalitetno opravljanje tovrstnega dela igra tudi spremljajoča zobozdravstvena oprema. Pomembno je, da ima zobozdravstvena ordinacija na voljo vsaj lokalni zobni rentgen, pri zdravljenju težjih primerov pa je priporočljivo tudi trodimenzionalno rentgensko slikanje (3D CT). Če zobozdravnik pacienta zdravi brez ustrezne diagnostike, namreč veliko pogosteje pride do strokovnih napak, zapletov in težav, zaradi katerih je potrebno dodatno ali ponovno zdravljenje. Podobno je tudi z uporabo druge sodobne opreme, ki močno dvigne nivo zobozdravstvenih posegov.

V zobozdravstvu je na voljo veliko različnih materialov, ki variirajo od najcenejših “no-name”, do zelo dragih materialov vrhunskih znamk. Cenejši materiali niso nujno najslabši, najpogosteje pa je žal tako, saj je za kakovostne materiale, v primerjavi z najcenejšimi, včasih potrebno plačati tudi nekajkrat višjo ceno. Dober zobozdravnik, ki želi opraviti kakovostno storitev, največkrat raje uporablja dražje materiale, ki zagotavljajo kakovostno zobozdravstveno storitev. Na ta način bo pacientu prihranil prepogost obisk ambulante, sebi pa ohranil dobro ime.

Za pacienta je bolje, da čim več zobozdravstvenih storitev opravi na enem mestu. V ordinacijah brez celovitih storitev zdravljenje morda ni optimalno. Zobozdravnik, ki na primer nudi samo protetične storitve, implantološkega zdravljenja pa ne, lahko morda pacientu predlaga protetiko tudi če bi bili zanj implantati boljša rešitev. Zobozdravnik, ki se ne ukvarja s čiščenjem zobnega kamna, bo manj verjetno predlagal to storitev, podobno pa je tudi z uporabo rentgenskega slikanja. Če v zobni ambulanti ni prisoten zobni rentgen, je več možnosti, da bo zobozdravnik skušal storitev opraviti brez rentgenske slike. Verjetno pa nam niti ni treba poudarjati kakšna škoda se lahko zgodi zaradi neustrezne diagnostike.

Zobozdravnik Ljubljana

V naši ambulanti smo se odločili razvoj usmeriti v smeri celovitega zdravljenja, zato poleg splošnega zobozdravstva nudimo tudi ortodontsko zdravljenje, implantologijo, estetsko zobozdravstvo, storitve ustnega higienika, lasersko zdravljenje, diagnostiko z najsodobnejšim rentgenskimi aparati in tako dalje. Vsi, ki si želijo naših storitev, lahko obiščejo našo ordinacijo v Ljubljani, na Koprski ulici 94a, za informacije pa smo prav tako na voljo telefonsko ali na naši spletni strani.

Zobozdravnik za otroke

Prvi stiki majhnega otroka z zobozdravnikom pomembno vplivajo na njegov kasnejši odnos in sodelovanje v primeru, ko potrebuje zobozdravstveno pomoč oz. storitev. Zelo pogost strah pred zobozdravnikom namreč najpogosteje izvira ravno iz slabih izkušenj pridobljenih v zgodnjem otroštvu.

V Dentalni Akademiji, bodo poskrbeli, da bodo vaši zobje popolni.

Otroci in starši se bojijo zobozdravnika zaradi vrtanja in posledičnih bolečin, ki navadno spremljajo popravilo zobne gnilobe. Zobozdravstvo po načelu minimalne intervencije je prijazno do zob in pacientov in zagotovo prežene strah pred zobozdravstvenimi posegi. Omogoča, da se poseg vrtanja skrajša na le nekaj sekund. Za plombiranje se uporabljajo bioaktivni materiali, ki omogočajo obnovo in zaščito trdih zobnih tkiv. Zobno gnilobo tako zdravimo ne pa le nadomeščamo izgubljena trda zobna tkiva.

Dober zobozdravnik za otroke ponuja možnost uvajanja majhnega otroka v svet ustnega zdravja, svetovanje in preventivne storitve z namenom pridobivanja pozitivnih izkušenj za obiski pri zobozdravniku. Starši se svetovanja lahko udeležijo skupaj z otrokom. Pogovorom in pregled otrokove ustne votline se opravi med igro.